Soldalen

Et generationsskifte på Soldalen har givet anledning til at få rede på, hvad sammenhængen er mellem de aktiviteter, der foregår på stedet. For gennem mosteri, ferieudlejning, cirkus og kasketmageri løber der en rød tråd, der handler om en særlig kultur, fortæller brødrene Aslak og Silas Gärtner.

TEKST: JON ALBJERG RAVNHOLT
4. Juni 2019, Bornholms Tidende

Der er noget i gærde i Soldalen lige uden for Olsker. Det har der sådan set været, siden parret Isa Dam og Friedhelm Gärtner i 1985 flyttede ind. Mens de skabte sig en anseelig børneflok inde i den gamle æbleplantage, drev de stedet som som fritidssted, hvor man kunne holde aktiv bondegårdsferie, indtil pædagogbaggrunden trængte sig på, og Isa Dam åbnede en skov-børnehave. Få år senere – i 2009 – genoptog de så plantagedriften kommercielt og startede æblemosteriet Mostballaden, som altså i år kan fejre 10-års jubilæum.

Jubilæet falder midt i en brydningstid, for det seneste års tid har de været i gang med et generationsskifte, hvor den midterste i søskendeflokken på fem, Aslak Gärtner, sammen med sin kone Melanie Hagedorn er ved at overtage Soldalen fra forældrene. Det er en længerevarende proces af flere grunde, men Aslak Gärtner er godt klar over, at den største udfordring ligger i finansieringen af købet.

– Bankerne står ikke ligefrem i kø for at låne penge til et par cirkusartister, konstaterer han tørt.

Men det er lige så meget det, at Soldalen har kørt som et familieforetagende i alle årene, der giver udfordringer. Selvom Mostballaden har haft fremgang hvert år, siden den blev startet, mangler de at få digitaliseret dokumentationen for den fremgang og få den ført helt up to date, ligesom der kræves risikoberegninger.
– Vi har haft lidt pingpong med vores revisor og fået hjælp fra Jørn Pedersen på Business Center Bornholm til at opstille en forretningsplan for virksomheden.

Soldalens nye ejere Melanie & Aslak Gärtner

Aslak Gärtner er født og opvokset på Bornholm og startede sin scene kunst karriere som 11 årig i den lokale børne gøglertrup, Trup Ting Tang.

Melanie Hagedorn er oprindeligt fra Bonn i Tyskland, og blev færdig med sin cirkus uddannelse  i 2013 med speciale i slapline.

Tre grene i forretningen

For det, at Soldalen langsomt har sat en række initiativer i gang gennem årene, er på den ene side netop det, der gør det til en god forretning – eller måske snarere lidt af et kludetæppe af forretninger. Og det er det, der på den anden side kan gøre det svært at overskue, hvad det egentlig er for en virksomhed.

– Helt grundlæggende er der tre grene i forretningen: Udlejning, mosteri og cirkus, ridser Aslak Gärtner det op.

Mosteriet er Mostballaden, cirkusdelen vender vi straks tilbage til, og udlejningsdelen er så yderligere delt op i dels turistudlejning af de otte ferielejligheder, der er på ejendommen, dels udlejning til erhverv. Det tæller i øjeblikket moderens skovbørnehave, som fortsætter nogle år frem, en biavler og de seneste to år kasketværkstedet Wilgart, som drives af storebroderen Silas Gärtner.
– For mig var det et interessant sted at drive en forretning fra, fortæller han fra sin butik i Jægersborggade i København, hvor han sælger de kasketter, der fremstilles på værkstedet i Soldalen.

– Wilgart passer godt ind i den kultur, der er på Soldalen, og er med til at bære den videre. Det gælder for så vidt ikke kun Soldalen, men Bornholm i det hele taget: Den stolthed, der ligger i kulturen, den lokale produktion af kvalitetsvarer og vægten på det gode håndværk.

Silas driver et kasketmageri på Soldalen

Som den sidste kasketmager i Norden har Wilgart siden 2013 syet caps efter gode gamle håndværks traditioner. Læs mere på wilgart.dk

Nicheproduktioner

Silas Gärtner åbnede butikken i København i 2013 og begyndte at tænke på at flytte produktionen hjem til Soldalen samtidig med, at lillebroderen og hans kone var begyndt at snakke med forældrene om at overtage stedet. Aslak Gärtner kan nikke genkendende til storebroderens karakteristik af den kultur, der løber gennem Soldalen som en rød tråd:
– For os er det vigtigt, at vi beskæftiger os med lokalt håndværk, og det må meget gerne være i en form for niche, som Wilgart er. Det må meget gerne være kulturelt orienteret, om det så er mere historisk eller kunstnerisk.

Den sidste del har han og Melanie Hagedorn stået for: I sommeren 2016 lavede de den første cirkusfestival på Soldalen, fordi en flok af deres venner, der også er cirkusartister, var på øen samtidig og besluttede sig for at lave en festival.
– Vi brugte højst en uge på at promovere det, inden vi afholdt festivalen. Jeg tror, vi trykte 100 flyers, som vi tog med og delte ud, når vi var inde og handle, men det gik godt: Der kom 300 tilskuere, og folk efterspurgte mere af den her slags.

Derfor har Cirkus i Soldalen udviklet sig, så der i de efterfølgende år er blevet inviteret artister fra hele Europa. I 2016 havde de 300 besøgende på én dag, i 2017 600 besøgende på tre dage og i 2018 700 besøgende på én dag: Cirkusfestivalen har vist sig at have et stort potentiale. I år lancerer de udover festivalen et nyt koncept i form af Soldalens Onsdagscirkus, der hver uge vil lave forestilling på stedet. Det ligger der også en bevidst strategi bag, forklarer Aslak Gärtner, der tidligere har rejst rundt i Europa og ernæret sig som cirkusartist sammen med sin kone.
– Festivalen er ikke noget, der laver penge til Soldalen. Den genererer PR og omtale for Soldalen, og den er en del af vores kulturelle engagement i lokalmiljøet. Jeg håber da, at vi engang i fremtiden kan lave et residency her for cirkusartister, hvor de kan komme og arbejde med deres forestillinger. Dem er der kun et par stykker andre af i Danmark, men det er et område, der vokser. Men det bliver først senere.

Fantastisk cirkus festival én gang om året

Internationale artister optræder omhyldet af den vilde nordbornholmske natur, til et eventyrligt arrangement. Følg eventet på cirkusisoldalen.com

Aktiviteter i løbet af året

Lige nu handler det nemlig stadigvæk om at sætte det hele i system, der gør det mere åbenlyst for banker og investorer, at der er fornuft i at have et mosteri og ferieudlejningscenter, der også har et kasketværksted og en cirkusfestival.
– Det kan godt være svært for banken at gennemskue sammenhængen i aktiviterne, forklarer Silas Gärtner.

– Men det er jo stykket sammen efter, hvornår der ellers er aktiviteter herude. Hele efteråret er der frugt, der skal mostes og pakkes, og vinteren går med at vedligeholde bygningerne. Det betyder, at der er tid til at have cirkusaktiviteter sommeren igennem, samtidig med at der kører udlejning. På den måde forskyder vi det efter årstiden, og det er jo faktisk super smart!

Som sine søskende er han vokset op på Soldalen og har været med til at opføre flere af bygningerne på ejendommen, og han ved også, hvor mange aktiviteter der har været i gang på stedet. Men den indforståethed er også ganske god at få prøvet af ved at opstille en forretningsplan for kludetæppet, må Aslak Gärtner indrømme.

– Vi har leget med nogle forskellige modeller, da vi udarbejdede vores forretningsplan med input fra Jørn på Business Center Bornholm. Det handlede om finde ud af hvad Soldalen egentlig står for, og hvad vi kan bidrage med. Helt praktisk drejede det sig også om at se på, hvad der er den økonomisk tungeste del af Soldalen: Vi vil gerne have en konstant indtjening på udlejningen, der dækker de faste omkostninger på stedet. Men Mostballaden er den økonomisk tungeste del, der sørger for, at det hele kan blive holdt vedlige. Det er bare samtidig også der, vi har nogle af de største udgifter, f.eks. når vi hvert tredje år skal købe et stort parti emballage ind.

Friedhelm Gärtner & Isa Dam

Forældrene har siden 1985 skabt oplevelser og aktiviteter for mange folk på Soldalen. Siden 2006 har Isa drevet naturbørnehaven Liden Stina, der også har til huse på gården. Se mere på Lidenstina.dk

Fremstillet i Soldalen

Derfor ser han stadig på, hvad der ellers kan blive sat i gang i Soldalen. Et industrikøkken står og venter på, at der kommer én med den rigtige idé og lyst til at binde an med den i Soldalens rammer og inden for den kultur, der hersker på stedet. Ti hektar skov på ejendommen står også klar til at blive taget i brug, hvis den rette melder sig. Dørene står åbne, og brødrene er villige til at indgå i samarbejder med andre iværksættere. Silas Gärtner har lavet en aftale med start-up projektet 588 på Møbelfabrikken om, at deres deltagere kan henvende sig med ønsker og designs, som kan skaleres via laserskæring eller via den udvidede sykapacitet som kasketmagerværkstedet råder over. Man hjælper som det selvfølgeligste hinanden.

– Vi har nok en iværksætterkultur i familien, der kommer fra vores forældre, fortæller han.

Samtidig er hverken hans virksomhed eller de forskellige grene af Soldalen så fast konsoliderede endnu, at de kan kaste sig ind i alt for mange andre projekter uden at være nogenlunde sikre på, at der er ræson i det. Selvom de begge har nogen erfaring at trække på, er de iværksættere, de indgår samarbejde med, nødt til at have gjort en god del af forarbejdet selv.
– En ny virksomhedsidé kan ændre sig utrolig meget i løbet af det første års tid, siger Silas Gärtner.

– Det ved vi fra os selv. Men vi har nogle gode erfaringer nu, og jeg kan godt se nogle synergieffekter af de virksomheder, der kan holde til i Soldalen. Det handler om helheden. Mange bornholmske producenter er stolte af, at deres produkter er lavet på Bornholm: På samme måde er vi stolte af, at tingene er lavet her i Soldalen. Det er en helt bevidst strategi for os at være åbne for samarbejder med andre virksomheder og kreative bornholmere omkring produktion af deres designs. I virkeligheden er vi åbne overfor alle mulige spændende og uforudsigelige samarbejder på tværs af brancher og virksomheder. Så længe det er gennemtænkt og giver mening for dem og for os.

Der er ikke lagt låg på påfundene i Soldalen. De skal bare spille sammen og danne et samlet indtryk baseret på kulturen på stedet. Og den kultur skal altså videreføres, hvis det står til brødrene.

TEKST: JON ALBJERG RAVNHOLT
4. Juni 2019
Tak til Business Bornholm, tillæg til avisen Bornholms Tidende

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment